МОНИТОРИНГ НА СТРАТЕГИЯТА


 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА на МИГ ГСКД 2020 page 0001

Мониторинг и оценка на СВОМР за 2018-2020 г. PDF2

 

 

monitoring 2018 2019

Мониторинг и оценка на СВОМР за 2018-2019 г. PDF2


 

 

Печат