Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

▌СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР


 Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-34 от 28.09.2022  г. PDF2

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-34 от 25.11.2021  г. PDF2

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-34 от 02.09.2020 г. PDF2

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-34 от 19.08.2019 г. PDF2

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-34 от 29.11.2018 г. PDF2

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-34 от 20.04.2018 г. PDF2

 

Печат