Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Еднодневно обучение на тема "Етапи в изпълнението на стратегията за ВОМР" на 08.08.2018 г. в Заседателната зала на община Ситово за членове на Общото събрание на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

bbbbbbbbbb 003

bbbbbbbbbb 006

bbbbbbbbbb 007

bbbbbbbbbb 010

Печат