Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Еднодневно обучение на тема "Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ" на 07.08.2018г. в община Ситово за потенциални бенефициенти на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджa"

279

284

286

Печат