Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Еднодневно обучение на тема "Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ" на 08.08.2018г. в община Главиница за потенциални бенефициенти на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджa"

20180808 102709

20180808 102618

20180808 101525

20180808 101443

 

Печат