Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Проведени обучения през 2020 година

IMG 7467

4 Ситово

 

 

2 Обучение Главиница

1 Хати Ситово

3 Ситово

2 ситово

Печат