Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Изпълнение на дейности по проект „Доброгея и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“
  
19.3
 
 
     СНЦ „МИГ Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“ изпълнява проект № BG06RDNP001-19.355-0012-C02 „Доброгея и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“, АДБФП № РД-50-99/25.11.21 г., финансиран по подмярка 19.3„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Партньори по проекта са "МИГ Мунти Матсинулуй“ и "МИГ Делта Дунарии“ от Румъния.
Териториите на партньорите по проекта се намират в две съседни области на България и Румъния, които от древни времена до днес се характеризират с много близки връзки, като населението им има общи корени. Тази близост от дълбока древност обуславя и общите им културни традиции и обичаи, които са съхранени и до наши дни. Териториите на партньорите по проекта се характеризират с изключително богато материално и нематериално културно наследство, предавано във времето от поколение на поколение.
Основна цел на проекта е да промотира културното наследство на териториите на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово, Крайдунавска Добруджа”, "МИГ Делта Дунарии” и "МИГ Мунти Матсинулуй”.
В изпълнение на предвидените дейности по съвместния проект представители на Сдружение „МИГ Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“ присъстваха на работни групи организирани от партньорите в Румъния.
 
347237067 612268664189650 6820853397474357198 n
 
350843284 649708109915309 3571643756341335782 n
 
350766680 994594368204421 7803168910673206080 n

Печат