Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • АНКЕТНА КАРТА - УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО,   СНЦ МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е в процес на изготвяне на новата си Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на двете общини,..

Logo1 Obiava za priem

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО,

  СНЦ МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е в процес на изготвяне на новата си Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на двете общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г.

В тази връзка се извършва проучване относно:

  • Динамиката на икономическото развитие на територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа през периода 2014 – 2020 г на изпълнение на Стратегията за ВОМР и
  • Потребностите на заинтересованите страни (публичен, стопански и нестопански сектор) от територията на МИГ, възможности за развитие чрез финансиране от СВОМР.

  Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА е отворена до 30.09.2023 г. и ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата Стратегия!

Моля да  изразете Вашето мнение, като  попълните анкетата  онлайн на следния адрес:

https://forms.gle/DaptRfT1TXeJ88AD6

 Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

 

 

Печат