Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по мярка 4.1 .2

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

          Във връзка с предстоящия прием през 2018 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка  4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

   Проект на Обява за кандидатстване по мярка 4.1.2

   Проект на Условия за кандидатстване по мярка 4.1.2

   Проект на Условия за изпълнение на проекти по мярка 4.1.2

   Проект на документи към условията за кандидатстване по мярка 4.1.2

   Проект на документи към условията за изпълнение по мярка 4.1.2

   Проект на документи за информация по мярка 4.1.2

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на               e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

           Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 19.11.2018 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Печат