Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

П О К А Н А

 

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово по споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ВИ КАНИ НА ОБУЧЕНИЯ, както следва:

  1. За потенциални бенефициент на тема: "Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ":

- 16.05.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ситово - еднодневно обучение за най-малко 10 човека

- 17.05.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Главиница - еднодневно обучение за най-малко 10 човека

  1. За потенциални бенефициент на тема: "Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ":

- 16.05.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Главиница - еднодневно обучение за най-малко 10 човека

- 17.05.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ситово - еднодневно обучение за най-малко 10 човека

Молим желаещите да заявят своето участие в обученията в срок до 15.05.2019г. вкл. на

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 0884 459 599

 

ПОКАНА!

Печат