Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Обществено обсъждане на промени в Стратегия за ВОМР

zaglavna logo1

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

             На основание чл.39, т.3 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

           Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за изменение на стратегията за ВОМР моля изпращайте в писмен вид на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

                Срок за предложения и становища от заинтересовани лица е до: 28.05.2020 г.

            Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията, които ще бъдат приети от общото събрание на 29.05.2020 г.

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В СВОМР ->pdf  

Печат