Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

П О К А Н А

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово по споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ВИ КАНИ НА ОБУЧЕНИЯ, както следва:

- На 07.09.2021 г. от 10.00 часа в гр. Главиница

тема: "Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ и често допускани грешки при изпълнението и отчитането на проекти";

- На 08.09.2021 г. от 10.00 часа в с. Ситово

тема: "Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ и често допускани грешки при изпълнението и отчитането на проекти".

Молим желаещите да заявят своето участие в обученията в срок до 03.09.2021 г. включително на

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 0884 459 599

Печат