Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • Въпросник за оценка изпълнението на Стратегията
logo mig 19.4
 
 
Посочения линк представлява въпросник, който ще даде оценка на изпълнението на СВОМР на "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа":
 
 

Печат