Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • ПОКАНА - екипът на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” Ви кани на конференция, която ще се проведе на 14.06.2018г. (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на община Главиница

 zaglavna logo1

 

 

П О К А Н А

 

              Уважаеми съграждани и жители на общините Главиница и Ситово

           Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“,

           КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ в еднодневна конференция, която ще се проведе на 14.06.2018г. (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на община Главиница.

 

 

           Програмата включва:

  1. Представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, която ще се прилага през програмния период 2014- 2020 г., в т.ч.:
  • представяне на мерките от Програмата за развитие на селските райони, включени в Стратегията;
  • представяне на мерките от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, включени в Стратегията.
  1. Представяне на Индикативния времеви график за прием на проектни предложения през 2018 година по мерките, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

 

 Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ се реализира с подкрепата на:

  • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.;
  • Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.;
  • Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово се изпълнява от СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

В рамките на Стратегията ще бъдат обявени покани по мерките с цел финансиране на проекти на общините Главиница и Ситово, на представители на местния бизнес и нестопанския сектор. Актуална информация ще намерите на нашия Уеб сайт www.mig.glavinitsa.org

За допълнителна информация можете да се обръщате към екипа на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес:

гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13а,

тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Печат