Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Полезни връзки


 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  logo obsht glavinitsa1 logo obsht sitovo1ОБЩИНА СИТОВО

.

 
  links 150x150   Министерство на земеделието и храните
  links 150x150   Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция
  links 150x150   Национална селска мрежа
  links 150x150   Национална служба за съвети в земеделието
  links 150x150   Структурни фондове на Европейския съюз
  links 150x150   Европейска комисия (ЕК)
  links 150x150   Представителство на ЕК в България
  links 150x150   Европейска мрежа за развитие на селските райони
  links 150x150   Европейска ЛИДЕР асоциация
    links 150x150   ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
    

  links 150x150   ОБЩИНА СИТОВО

   links 150x150  Областен информационен център гр. Силистра

 

Оперативни програми 2014-2020:


 Информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС


 

Печат