Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ


 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 3/2018 - PDF2


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 2/2018 - PDF2


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2018 - PDF2

 


listovkaA4 ПРСР 02

 


listovkaA4 ПРСР 01

 


listovkaA4 ОП 02

 


listovkaA4 ОП 01

 


Материали от проведено еднодневно обучение на тема   "Повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС":

41486618 159395531630217 3776410137435045888 n

1. ЛИДЕР/ВОМР

2. Добри практики ЕС

3. Добри практики-България


Материали от проведено еднодневно обучение на тема "Подготовка, оценка и мониторинг на проекти към СВОМР на МИГ":

41530627 159397611630009 4259032412735930368 n

1. Проектен цикъл

2. Правила

3. Бюджетиране 

4. Мониторинг

 

 Ръководство за работа с ИСУН 2020 pdf

Видео-ръководства за работа с ИСУН 2020 pdf

Ръководство за кандидатстване pdf

 

Мерки по ОПРЧР и ОПНОИР включени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"

 

Мерки по ПРСР включени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"

 

komplekt inf materiali ot inf konferencia   Комплект информациони
материали за информационна
конференция
 
 broshura vomr  Брошура ВОМР  
 podhoda lider  Брошура Лидер  
 listovka  Листовка  

 

 

Печат