Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Вътрешни правила на Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

 

 

Списък на лицата, подписали декларация приложение 6 от Наредба № 22 pdf


Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители pdf


 ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД  pdf


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на изпълнителния екип и взаимодействието му с УС и ОС на  Сдружение МИГ   „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” pdf


 

Печат