Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗИ


 Проучване биологично земеделие МИГ ГСКД 2020 page 0001

- Предизвикателства, възможности и добри практики за развитие на биологично земеделие и друго алтернативно земеделие на територията на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа


Анализ създаване на организации на производителите МИГ ГСКД 2020 page 0001

- Възможности за създаване на организации на производителите на територията на "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа", преглед на текущо състояние, проучване на добри практики, формиране на предложения за създаване на организации на производителите


2

- Изследване на потенциала на територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за разработване и прилагане на местна марка продукти и услуги pdf


 

3

- Проучване на мненията на местната общност за работата на МИГ ГСКД pdf


 

4

- Потенциал за развитие на местен и друг вид алтернативен туризъм pdf


 

1

- Проучване Предприемачество pdf


 

 

Печат