Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

 

Наименование 
Годишен доклад по мярка 19.2 за 2022 Г.   pdf Изтегли
Годишен доклад по мярка 19.4 за 2022 г.   pdf Изтегли
Годишен финансов отчет за 2022 г.             pdf Изтегли

 

Наименование 
Годишен доклад по мярка 19.2 за 2021 г.   pdf Изтегли
Годишен доклад по мярка 19.4 за 2021 г.   pdf Изтегли
Годишен финансов отчет за 2021 г.             pdf Изтегли

 

 

Наименование 
Годишен доклад по мярка 19.2 за 2020 г.   pdf Изтегли
Годишен доклад по мярка 19.4 за 2020 г.   pdf Изтегли
Годишен финансов отчет за 2020 г.             pdf Изтегли

 

 

Наименование 
Годишен доклад по мярка 19.2 за 2019 г.   pdf Изтегли
Годишен доклад по мярка 19.4 за 2019 г.   pdf Изтегли
Годишен финансов отчет за 2019 г.             pdf Изтегли

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Печат