Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ПРИЕМИ
  • РЕД ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР