Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

Проведени обучения през 2019 година

IMG 4737

IMG 4829

IMG 4815

IMG 4740

Печат