Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 

Уважаеми съграждани, жители на община Главиница и община Ситово,

молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за изследване на потенциала на територията на СНЦ „Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““ за разработване и прилагане на местна марка продукти и услуги.

 

Анкетна карта 1

 

също така, молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за анализа на потенциала и възможностите за развитие на местен и друг вид алтернативен туризъм на територията на СНЦ „Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““.

 

Анкетна карта 2

 

Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време!

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

Инструкция за попълване: Моля, напишете или изберете отговор, който в най-голяма степен се отнася за Вас!

Изтегли, отпечатай, попълни и предай!

 

Печат