Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Председателят на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” - Сезгин Алиибрям и председателя на НЧ „Йордан Йовков - 1946” - Галина Ангелова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Председателят на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” - Сезгин Алиибрям и Галина Ангелова – председател на НЧ „Йордан Йовков - 1946”, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по  мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “ от Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа”.

Проектното предложение включва закупуване на музикално-сценично oборудване, както и 15 броя носии за фолклорните състави към НЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ–1946” с.Малък Преславец, обезпечаващи провеждането на различни културно-информационни събития.

Целта на проекта е да се  съхрани това, което ни отличава от останалите народи – уникалността на традициите, богатството на песенното творчество, красотата на българските носии и ритъма на танците.

Едно от най-значимите ежегодно провеждани културни мероприятия от  НЧ „Йордан Йовков - 1946“, е празникът на водните лилии. За неговото популяризиране в проекта е предвидено изработването на различни видове информационни и рекламни материали. Проектните дейности ще допринесат за опазване и развитие на културното наследство, възраждане на местния фолклор и предаваните от векове история, традиции и бит.

Стойността на проекта е 14 982 лева.

 

20200724 102240 new

Печат