Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • НОВИНИ
  • Сдружение "МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" е с одобрено проектно предложение по Процедура, чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
 
zaglavna logo1
 
 
Сдружение "МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" е с одобрено проектно предложение по Процедура, чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
С одобрен бюджет от 38978.00 лв., Сдружението ще разработи своята следваща Стратегия за местното развитие на двете общини – Главиница и Ситово, за нов програмен период 2021 - 2027 г.
 
Бюджетът на проекта е предназначен за дейности, с които:
📍 ще се популяризира подхода Водено от общностите местно развитие;
📍 ще се разработи новата Стратегия за развитието на двете общини Главиница и Ситово;
📍 ще се проведат обучения и информационни събития за заинтересованите страни на територията и на двете общини;
📍 ще се изготвят проучвания и анализи за територията и други.
 
Очакваме подписване на Договор за изпълнение на дейностите по проекта!
 
327137620 594312312539697 3482324830512230125 n

Печат