Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

 • Начало
 • ОБЯВИ
 • ПОКАНА - екипът на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” Ви кани на информационни срещи

 

logo mig 19.4


 

                                                    

П О К А Н А

            Уважаеми съграждани и жители на общините Главиница и Ситово,

Уважаеми партньори, представители на местната власт, местния бизнес, образованието, културата и нестопанския сектор от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“,

            Във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР и Споразумение № РД50-34/20.04.2018 г. на Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

            ВИ КАНИМ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ в еднодневна информационна среща, която ще се проведе на:

 

 • 05.07.2018г. от 10.00 часа в с. Стефан Караджа в кметството
 • 05.07.2018г. от 14.00 часа в с. Черногор в читалището
 • 06.07.2018г. от 10.00 часа в с. Зебил в читалището
 • 06.07.2018г. от 14.00 часа в с. Звенимир в читалището
 • 09.07.2018г. от 10.00 часа в с. Зафирово в кметството
 • 09.07.2018г. от 14.00 часа в с. Малък Преславец в кметството
 • 10.07.2018г. от 10.00 часа в с. Босна в читалището
 • 10.07.2018г. от 14.00 часа в с. Добротица в кметството
 • 11.07.2018г. от 10.00 часа в с. Калугерене в читалището
 • 11.07.2018г. от 14.00 часа в с. Ножарево в Пенсионерския клуб

            Програмата включва :

 • представяне на мерките от Програмата за развитие на селските райони, включени в Стратегията;

            - Представяне на Индикативния времеви график за прием на проектни предложения през 2018 година по мерките, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ се реализира с подкрепата на:

 • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.;
 • Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.;

Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

За допълнителна информация можете да се обръщате към екипа на

СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес:

гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13а,

тел: 0884 459 599,  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                                               Екип на МИГ Главиница –Ситово Крайдунавска Добруджа

      

 

Печат