Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • ПОКАНА - екипът на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” Ви кани на обучения

logo mig 19.4

П О К А Н А

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово по споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ВИ КАНИ НА ОБУЧЕНИЯ, както следва:

 

  1.  За членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на тема: "Етапи в изпълнението на стратегията за ВОМР":

- 07.08.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Главиница - еднодневно обучение за най-малко 10 човека;

- 08.08.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ситово - еднодневно обучение за най-малко 10 човека.

  1. За потенциални бенефициенти на тема: "Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ":

- 07.08.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ситово - еднодневно обучение за най-малко 10 човека;

- 08.08.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Главиница - еднодневно обучение за най-малко 10 човека.

  1.  За потенциални бенефициенти на тема: "Подготовка, оценка и мониторинг на проекти към СВОМР на МИГ":

- 04.09.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ситово - еднодневно обучение за най-малко 10 човека;

- 05.09.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Главиница - еднодневно обучение за най-малко 10 човека.

  1.  За местни лидери и уязвими групи на тема: "Повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС":

- 04.09.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Главиница - еднодневно обучение за най-малко 10 човека;

- 05.09.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ситово - еднодневно обучение за най-малко 10 човека.

Молим желаещите да заявят своето участие в обученията в срок до 03.08.2018г. вкл. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 0884 459 599

 

Печат