Местна инициативна група "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"

  • Начало
  • ОБЯВИ
  • ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЛЕД НАНЕСЕНИ КОРЕКЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ УО НА ОП РЧР, ПО МЯРКА 2.1 "Социално-трудова и здравна интеграция" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЛЕД НАНЕСЕНИ КОРЕКЦИИ ОТ УО НА ОП РЧР, ПО МЯРКА 2.1 "Социално-трудова и здравна интеграция" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

          Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка  2.1 "Социално-трудова и здравна интеграция" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

  Проект на пакет документи 2.1 "Социално-трудова и здравна интеграция"

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки, моля изпращайте в писмен вид на                   e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

           Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 04.03.2019 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Условия за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Условия за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Печат